Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham

Kva implikasjonar har dette?

Men are the new women
(Foto: Becky)

Comments are off for this post

Comments are closed.