Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham

Archive for the 'Bloggen' Category

Nytt design for bloggen

Eigenprodusert Hamskifte-temaEtter at eg har tenkt på det lenge, så fekk eg endeleg fingen ut, og starta på og skikkeleg tilpassa temaet slik eg ville ha det. Tidlegare har eg flikka på korleis tinga fungerer i bakgrunnen, lagt til litt ny funksjonalitet osv. Det er jo viktig det, men eg hadde jo lyst å gjera noko med sjølve utsjånaden òg. Litt meir enn litt diskret endring av fargar.

Og no er det altså gjort. Sidan planen for i dag var å gå gjennom ein del bygdebøker og kyrkjebøker og diverse slikt, med tanke på slektsforsking, så passa det godt å setja meg ned med Photoshop og laga til ei ny teikning å ta utgangspunkt i. Eg hadde laga til ei rask skisse tidlagare, men den ville bli for brei til å kunna brukast her. Ergo, start frå scratch. Det har teke ein del timar, men eg må seia meg relativt nøgd med resultatet.

Teknisk sett trur eg eg skal vera ferdig no. Det skal ikkje vera noko eg har oversett, det eg veit, men om så er så bør det gå greit å oppdatere. Men om det er andre ting som bør endrast, det får eg sjå på etter kvart. Nokre idéar har eg, men kva synest godtfolket? Ser det bra ut?

1 comment

Norske sitatteikn i WordPress

Reglane for typografi varierer i dei ulike landa, og kva sitatteikn som vert brukt her i landet er ulike dei som vert brukte i WordPress sin standardinnstallasjon. Det kunne difor vera hyggeleg med eit lite innstikk som konverterte fr̴ doble og enkle sitatteikn til dei norske Рog det er akkurat det eg har her: Norquote Рkonverterer til norske sitatteikn. No skal eg ikkje gjera meg flinkare enn eg er, d̴ eg berre har teke innstikket til Kimmo Suominen, finquote, og endra til norske forhold.

Eg har brukt det sjølv i lengre tid (heilt problemfitt) så då eg hadde ei opprydding her i kveld, fann eg ut at eg skulle dela med dykk.

Last ned: Norquote

3 comments

Endeleg – eg fekk ut fingen

Eg har ikkje heilt klart for meg kor fingen eigentleg skal vera før me får han ut, sjølv om han i mitt tilfelle har vore der ganske lenge. Men no har eg altså endeleg fått han ut, og oppdatert temaet eg brukar her i bloggen til å ta i bruk widgets. Eg har brukt ein del innstikk som ikkje har vore klare for dette, så det har vore medverkande til at eg ikkje har gjort noko med det, men etter at eg sjekka ein testblogg etter siste WordPress-oppdatering, så la eg merke til at alle så nær som ein av dei funksjonane eg brukte var klare. Då kunne eg ikkje bruka det som unnskulding lengre.

Så då var det berre til å finna fram passande dokumentasjon då, på korleis ting skulle gjerast for å oppgradere temaet mitt. Det var jo lett tilgjengeleg frå widget-menyen i administrasjonspanelet, men det oppdaga eg ikkje før etter eg hadde funne det. Det viste seg at det var svært lett å gjera noko med det. Tida vart brukt til å oppdatere stilarket slik at stilen vart halden. Ikkje så mykje arbeid det heller, faktisk.

Og sÃ¥ det største problemet: Med widgets i funksjon, kva rekkefølgje skulle eg plassera dei i? Kva skulle med og ikkje? Det fÃ¥r eg vel sjÃ¥ meir pÃ¥ etter kvart, òg, men nett no er eg nøgd med at ting ser ut til Ã¥ fungere heilt fint. 🙂

Comments are off for this post

Oppdatert

Så har eg oppdatert bloggen min til siste versjon av WordPress. No blir det litt spennande å sjå om alle pluginane eg har innstallert fortset å virka, eller om eg må gjera noko på den fronten. Sånn ved første raske overblikk så ser det no heller fint ut.

Med den nye versjonen kjem òg noko nytt til: Tagging. Eller nøkkelord, som det òg kan kallast. For å dra nytte av dette, så måtte eg jo oppdatere temaet litt, men siden eg allereie hadde gjort dette for eit par andre jenter, så gjekk det fort og greitt. Det største arbeidet på dette feltet vil vera å gå gjennom alle dei gamle postane mine og leggja till nøkkelord til dei. Det skal no gå greitt det òg, etter kvart, men det får venta litt i første omgang. Først får eg sjekka litt at alt står bra til elles.

Comments are off for this post

Kva farge har ein svart BH?

Ein ting som irriterar meg med det Ã¥ ha ein blogg, er dei mengdene med kommentarar som hamnar i kategorien “spam.” Det er heldigvis rÃ¥d Ã¥ bøta pÃ¥ det og minimere problemet med ein plugin som Akismet, og det er ei stor lette: Mengder av spam blir stoppa.

Eit fåtal av kommentarane hamnar feil, men det har hendt meg, at ekte kommentarar vert feiltolka som spam. Difor har eg alltid brukt å sjå gjennom dei som er blitt stoppa om det skulle vera nokre som hamna feil der, men det vart berre meir og meir å sjå gjennom. Statistikken min viser at fleire spammarar kjem direkte frå sider/fora som lenkar direkte til plassar der dei kan spamma. Som til dømes bloggen min. Eg gjekk lei.

For sterkt å minska dei som lukkast i det heile å posta noko, så ville eg ha eit ekstra vern mot spambotar. Ein captcha eller noko. Kontaktskjemaet har ein fin funsjon slik, så eg leita etter ein plugin som kunne gjera det same for kommentarane. Eg fann WP-Gatekeeper. Spørsmålet vart endra til eit på norsk, det vart testa, og det fungerer. Etter det har det vore svært så fredeleg her.

Herleg.

Men kommenter gjerne de som forstÃ¥r norsk, slik at det blir litt liv her. 😉

Comments are off for this post

Gravatar