Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham

Blogging er ikkje alltid like lett

No tenkjer eg ikkje på det å skrive ofte, eller finna ut kva ein skal skriva om, men sjølve skriveprosessen. Det er éin ting at folk – til og med dei du kjenner – kan lesa det ferdige produktet i bloggen, men det er ein situasjon som kanskje ikkje er så behageleg…

Å lese over skuldera på ein som skriv er ikkje populært…

Comments are off for this post

Comments are closed.