Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham

I am

Så er det tid for eit aldri så lite dikt igjen. 🙂

I am

Delicate
Sweet
Soft
Sexy
I am

The Cheerful
The colours of summer
The innocent white
The many choices
I am
a woman

Irresistable
Lovely
Saying «Take me!»
«Don’t leave me!»
and «Sale!»
I am
a woman
on a shopping spree

1 comment

1 Comment so far

  1. Hamskifte October 30th, 2006 1:02

    […] I samband med diktet «I am» i førre post, så tenkte eg eg skulle fortelja litt om kor gøy det har vore å bruka ein del av mine surt oppsparte pengar dei siste månadane. For det har det faktisk vore — ikkje fordi eg ikkje greier å halda på pengar, men fordi eg har fått så mykje att for dei. […]