Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham

Archive for the 'Generelt' Category

Lag din eigen snø

Me er godt inne i januar, men snøen let venta pÃ¥ seg fleire stadar i landet. Til glede for ein del, men andre saknar den kvite materien Ã¥ leika med og i. Om du tilhøyrer den siste kategorien, og vêrgudane ikkje er pÃ¥ di side, kvifor ikkje laga din eigen snø? Eller, i alle fall snøkrystallar. PÃ¥ den gode, tradisjonelle mÃ¥ten, med papir og saks – berre i opppdatert utgÃ¥ve.

No kan du nemleg ta del i denne gamle fritidssysla ved hjelp av datamaskin og nettlesar, og skapa snøkrystallar vha. flash. Resultatet av arbeidet kan du sjølvsagt lagre på di eiga datamaskin, som jpeg eller postscriptfil. Så kan du enten skriva og klyppa ut nokre milliardar krystallar å leika deg i, eller bruke i scrappeprosjekt, eller kva du no vil. Kanskje berre visa fram i galleriet over snøkrystallar?

Litt gøy er det no i alle fall.

Synest eg.

Comments are off for this post

Leppestift farleg – for kvinner

Det er ein artikkel i AVIS2 som fortel oss om dei farlege sidene ved leppestiften. Brukar du leppestift på julabordet, kan du få kreft. Skræmande lesing, så klart, og det blir ikkje betre når me les vidare: Nyresvikt, impotens og fødselsproblem er òg problem. Alt dette på grunn av eit stoff i leppestiften, BBP. Det er heldigvis ulovleg i leppestiftar produsert i EU-land, men det er likevel funne i fleire undersøkjingar av den britiske kosmetikkmarknaden.

Det er jo alvorleg og lite hyggeleg dette, men likevel – noko eg la godt merke til, var vektleggjinga av at dette gjeld kvinner. No er det rett nok ikkje sÃ¥ mange menn som brukar leppestift, men kvifor dÃ¥ denne poengteringa av at det er kvinner som stÃ¥r i faresona av Ã¥ bli skada/sjuke av bruken? Det burde jo logisk følgja av det at det er kvinnene som brukar leppestift. Eller, er det andre grunnar til at kvinnene vert nemnd spesielt – er det forskjellar mellom menn og kvinner her, slik at det faktisk kun rammar kvinnene som brukar leppestift, og menn i tilsvarande situasjon er heilt utanfor fare?

No har jo menn allereie svært store problem med Ã¥ føda born, og bruk av leppestift vil neppe gjera det problemet større. Impotens blant menn og kvinner er ikkje heilt det same heller, men brystkreft og nyresvikt – eg trur neppe kroppane vÃ¥re er sÃ¥ ulike pÃ¥ dette feltet, at me reagerer sÃ¥ ulikt pÃ¥ same stoff, at det kun er kvinnene som stÃ¥r i faresona ved bruk av leppestiftar med dette stoffet i.

Diverre, kunne eg nesten sagt. Det kunne vore hyggeleg å berre vifta vekk slikt med at det ikkje gjeld menn, men det er nok berre forfattaren av artikkelen som ikkje har tenkt godt nok på formuleringane, slik at det ser ut som om det kun gjeld dei kvinnelege brukarane av leppestift.

Korriger meg gjerne om eg tek feil.

1 comment

Lamont: Golden Daze

Piratebay elskar LamontIkkje før har eg skrive om Saul Williams og albumet hans som kan lastast ned gratis, før eg ser at svenske Lamont gjer det same. I samarbeid med Pirate Bay, som sponsar dei. I kjent stil har Pirate Bay endra litt på logoen sin for å visa til denne hendinga, og om du klikka på han, kjem du til ei side der du kan lasta ned albumet, i mp3, ogg vorbis eller flac, samt musikkvideen til ein av melodiane. Og lenker til heimesidene til bandet så klart, og kor du kan kjøpa den fysiske CDen og meir til.

Lamont pÃ¥ si side er svært begeistra over all reklamen dei fÃ¥r pÃ¥ denne mÃ¥ten: Over 100.000 lasta ned albumet dei første 24 timane, og over 60.000 sÃ¥g videoen. Du kan lesa om det pÃ¥ sidene deira, men dei er litt trege for meg nett no…

Vel Рtreng eg seia meir, eller er de allereie av stad for ̴ sjekka ut dette?

[audio:01_golden_daze.mp3] Comments are off for this post

Niggy Tardust

OmslagsgrafikkEller full tittel: “The Inevitable Rise and Liberation of NiggyTardust!” Det er snakk om Saul Williams som no er ute med nytt album. Splitternytt – det kom i gÃ¥r, og eg var raskt ute og fekk tak i det sÃ¥ fort eg stod opp. Nedlasting, sÃ¥ klart, for Saul Williams ser ut til Ã¥ følgja med i tida. 😉

Akkurat det gjer han på ein måte som er betre enn slik Radiohead gjorde det, synest eg: Du kan lasta ned albumet gratis, om du vil, utan nokre dikkedarar. Du gir opp emailadressa, og lastar ned ei zip-fil med mp3-filene, i 192 kbps. Grei nok kvalitet det, men om du i tillegg er villig til å betala nokre dollar, så har du valget mellom mp3 i 192 og 320 kbps, og flac om du vil ha tapsfri komprimering.

Korleis høyrest det så ut? Vel, det kostar jo ikkje noko å finna ut, men ein liten smakebit kanskje? Akkurat det var det einaste eg sakna på nettsidene hans.

[audio:NiggyTardust.mp3] Comments are off for this post

Ikkje

NÃ¥r ein ser ordet “ikkje” sÃ¥ tenkjer ein kanskje pÃ¥ at det er noko ein ikkje bør gjera – men eg gjer det likevel eg.

Det har seg nemleg slik at dette ordet har dukka opp ganske mange gongar i statistikken min, over ord som er brukte i søkemotorar for Ã¥ finna mine sider. Kun ordet “ikkje”, heilt for seg sjølv. Godt inne pÃ¥ topp 10-lista over populære søkeord. Akkurat kva dei er ute etter dei som søker etter dette veit eg ikkje, men eg vil no likevel gjera mitt til at dei finn noko om akkurat ordet “ikkje”:

ikkje, kan verta avstytt til kje. Nektingsadverb.

Ordet kan nyttast til å laga samansette ord med bindestrek, der meininga blir den motsette, som t.d. diskriminering, ikkje-diskriminering.

Til vanleg stÃ¥r nektingsadverbet ikkje mellom infinitivsmerket og infinitiven: Eg skal prøva Ã¥ ikkje vera sÃ¥ sein. Men det kan òg stÃ¥ føre infinitivsmerket: Eg skal prøva ikkje Ã¥ vera sÃ¥ sein. I slike tilfelle gjeld det Ã¥ ikkje vera tvitydig, som desse døma er: Det gjeld ikkje Ã¥ gÃ¥ raskaste vegen … Eg lovar ikkje Ã¥ søkja stillinga som leiar …

I at-setningar kan ikkje stÃ¥ anten føre eller etter det tidsbøyde verbet: Eg lovar at eg ikkje skal vera for sein … Eg lovar at eg skal ikkje vera for sein.

NÃ¥r det gjeld uttale, sÃ¥ skal ordet “ikkje” uttalast med ein kj-lyd. Det virkar logisk, men enkelte har problem med det, og blandar med sj-lyden. I min dialekt er ikkje dette eit problem, dÃ¥ kj-lyden her er meir som ch-lyden i det engelske ordet cheap. Han minnar òg mykje om tj-lyden i ordet tjukk. Eg veit enkelte vil rynka pÃ¥ nasa over dette, men me unngÃ¥r i alle fall problemet med at folk trur dei sel kjelen sin til djevelen for Ã¥ oppnÃ¥ gode resultat…

Comments are off for this post

Meme: 7 ting om meg

Eg fekk først utfordringa frÃ¥ bza om Ã¥ skriva 7 ting om meg sjølv – gjerne med den vrien at eitt av punkta ikkje stemmer. Seinare kom wander med den same utfordringa, dog utan den ekstra vrien. Diverre har eg vore for sjuk fram til no til at eg har greidd Ã¥ setja meg ned og skriva mine eigne 7 punkt, men no kjem dei altsÃ¥.

1. Eg er ei potet. Eller, eg kan i alle fall brukast som ei. Eg har arbeidd som lærar, kontorassistent, programmerar, databaseutviklar, grafikar… Ganske allsidig.

2. Eg studerer ikkje lengre, men eg har stadig eit studentkort frå universitetet i Stavanger som seier at namnet mitt er Monica Lie.

3. Eit par produkt eg har laga har ved eit par tilfelle blitt brukt i svindel. Vellukka svindel, det eg har sett…

4. Eg føretrekk å lesa Fantasy og Science Fiction.

5. Det var ein gong snakk om at eg kunne få ein historie publisert i ein antologi i USA. Det vart dog aldri noko av.

6. Eg teiknar sjølv julekorta eg sender, og det har eg gjort i… ganske mange Ã¥r etter kvart.

7. Eg reiste ein gong på ferie til Portugal på grunn av ein spøk.

SÃ¥nn, det skulle vera mine sju punkt. Og, som i oppfordringa eg først fekk, er det eitt av dei som ikkje er heilt sannferdig – men kva for eitt…?

SÃ¥ var det Ã¥ senda vidare oppfordringa, dÃ¥… Tenker eg satsar pÃ¥ Odin og Rebecca og Helge.

6 comments

Skriv du som ein mann eller ei dame?

Eg kom over ein test her om dagen, som baserer seg på resultata frå nokre israelske forskarar om ulikskapane i tekstar skrivne av menn og kvinner. Det viser seg at menn og kvinner ordleggjer seg på ulikt sett for å formidla det dei vil, og dette kan kjennast att på bestemte nøkkelord i tekstane. Nøkkelorda vert vektlagde ulikt, og ved hjelp av ein algoritme som baserer seg på desse nøkkelorda og talet på ord i teksten så kunne kjønnet på forfattaren bestemmast 80% sikkert.

Testen eg tok baserer seg pÃ¥ engelske tekstar, men sidan eg har skrive ein del engelsk opp gjennom Ã¥ra sÃ¥ hadd eg noko materiale Ã¥ ta av her. Eg prøvde meg med ein del ulike tekstar, og kjønnet eg i følge teksten skal ha er… SÃ¥nn rundt om halvparten mann og halvparten kvinne. Passande?

No kunne det vore artig Ã¥ hatt denne testen for norsk sprÃ¥k, men det er nok ikkje heilt rett fram Ã¥ tilpassa han norsk. I alle fall ikkje med mine kunnskapar. Likevel, til de av dykk som har nokre tekstar pÃ¥ engelsk: Ta testen, og fortel kor godt det stemmer overeins, dÃ¥. 🙂

6 comments

Det me ikkje likar, bør ingen få lov til

Som enkelte av dei som er innom bloggen min har lagt merke til, har eg ei avstemming gåande på sida her, med nye spørsmål no og då. No for tida har eg hatt spørsmålet om sminke for menn framme (det går fint an å stemme på dei som er i arkivet òg) og resultata der forundrar meg ærleg talt lite grann.

No skal eg ikkje gjera meg viktigare enn eg er og dra så bastante haldningar ut av denne statistikken, for så mange er det ikkje som stemmer. Eg har nok alt for få besøkande til det. Likevel, eg undrar meg altså litt.

SpørsmÃ¥let er kort og godt om me bør fÃ¥ sminke for menn. Ikkje heilt uventa (vil eg tru) er det eit fleirtal som er positive til dette av dei som er innom her. Og stemmer. Dei resterande vil helst ikkje eller slett ikkje ha noko av dette. Ingen har kryssa av for at det er det samma for dei – og det er det som overraskar.

At dei som kunne tenkja seg Ã¥ bruka sminke sjølv, eller vil at mannen/kjæresten skal bruka det, er positive er naturleg nok. At mange er skeptiske til Ã¥ bruka sminke sjølve overraskar heller ikkje, men at ingen av desse synest det er det same kva andre mÃ¥tte gjera, det overraskar. For det er jo det som ligg i valget “Samma for meg.” Kan det ha vore litt mistydingar ute og gÃ¥, at ein del av dei som har vore negative har stemt ut i frÃ¥ kun seg sjølve og ikkje kva menn generelt burde kunna gjera, eller er det litt fordommar Ã¥ spora her?

Uansett, det er jo stadig mogeleg å påvirka resultatet, både på denne avstemminga og dei tidlegare som er i arkivet.

Comments are off for this post

Pass språket ditt!

No skal eg vera den første til å innrømma at eg ikkje har vore særleg flink til det i dag. Passa språket mitt, altså. Men sidan eg er nyfiken, og med tanke på kva dag det er i dag, er det andre som har vore flinkare enn meg? Og altså snakka som ein pirat?

Eh – yarr…

2 comments

PÃ¥ vengene

I teikneserien Knøttene sÃ¥ tek hunden Sniff pÃ¥ seg rolla som eit flygaress – “Luftens Baron” – der han sit pÃ¥ hundehustaket. Eg har vel gjort noko av det same eg no, i gÃ¥r og litt i dag, at eg har gÃ¥tt inn i rolla som “Luftens Baronesse.”

Innover mot Sandnes sentrumDet er Google Earth som hjelper meg med det, med ein innebygd flysimulator. Ikkje den heilt enklaste Ã¥ finna kanskje, men han er berre ein liten tastekombinasjon vekke: Control-Alt-A/Command-Option-A er dei tre tastane du skal halda nede (med fokus pÃ¥ sjølve kartet) for Ã¥ fÃ¥ fram simulatoren. Der kan du velja mellom to ulike fly – jagarfly (F16) og propellfly – og kor du vil starta frÃ¥. Du kan starta frÃ¥ diverse flyplassar som er lagt inn, og ta prosedyren med takeoff, eller enkelt og geit starta frÃ¥ det punktet du er og ser pÃ¥ i Google Earth.

For Ã¥ ta den skjermdumpen du kan sjÃ¥ her, sÃ¥ starta eg i Sandnes, sidan det er her eg bur. Det er òg rÃ¥d Ã¥ sjÃ¥ akkurat kor eg bur pÃ¥ det biletet. Hadde oppløysinga vore betre, eller eg floge enno nærare bakken, sÃ¥ kunne stovevingauget skimtast. Vinkelen er den rette for det. 😉

Eg prøvde òg å landa på flyplassen på Sola, men det gjekk ikkje så heilt bra. På første forsøk spratt eg opp att, og på andre forsøk small eg i bakken. Ein ting er at kontrollane er svært vare, men eg burde nok òg lesa litt meir på kontrollane eg kan bruka i simulatoren. Det hjelper jo alltid litt å veta nokonlunde kva du gjer, og kva funksjonar dei ulike tastane har.

Litt gøy er det jo. Eg får kopla til ei gledesstikke og sjå om det gir meg betre kontroll enn å kun bruka tastaturet neste gong.

Comments are off for this post

« Previous PageNext Page »