Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham

Menn tåler visst ikkje smerte…

…så difor må ei løysing finnast for å unngå det. Og – kor ser ein etter løysinga då?

Men – om det faktisk er så smertefullt, det stemmer kanskje ikkje alltid i realiteten. Det varierer i alle fall ikkje med kjønnet.

No comments

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

(Antispam - krav)