Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham

Menn tåler visst ikkje smerte…

…så difor må ei løysing finnast for å unngå det. Og – kor ser ein etter løysinga då?

Men – om det faktisk er så smertefullt, det stemmer kanskje ikkje alltid i realiteten. Det varierer i alle fall ikkje med kjønnet.

Comments are off for this post

Comments are closed.