Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham
Archive for May 30th, 2008

Negler

No og då hender det at eg får godord om neglene mine, at dei er både lange og fine.
Men – nett no kjenner eg at eg kjem til kort…

3 comments

Kjønnskorrigering for born?

For ei stund sidan hadde eg eit innlegg om ein dokumentar om transseksuelle born, og korleis dei og foreldrene takla situasjonen. Den gongen var det snakk om å la borna få leve som det kjønnet dei identifiserte seg som, fram til dei var gamle nok til å få operasjonen, dvs 18 år eller så.

Det er kanskje trygt Ã¥ venta sÃ¥ lenge før ein sÃ¥ drastisk operasjon, men det oppstÃ¥r eit problem for desse borna ved puberteten. Dei utviklar karakteristikkar for det kjønnet dei hatar Ã¥ vera. Men – kva kan ein gjera med det? Eg veit Esben Esther Pirelli Benestad har snakka om Ã¥ bruka legemiddel for Ã¥ utsetja puberteten, men nyleg kom eg over noko enno meir drastisk. Det vart brukt ord som kjønnsskifte nÃ¥r ein er sju Ã¥r. Kjeldene for dette skulle vera CNN og NPR.

Og sant nok, i ein video frÃ¥ CNN vert det snakka om medisinsk behandling av smÃ¥ born. NPR har ein artikkelserie om det same, om korleis to familiar møter situasjonen, og kva legar seier om slik behandling. No er det rett nok ikkje snakk om kjønnsskifte, eller kjønnskorrigering som er det foretrukne ordet, men pubertetsutsetjande behandling. Men i sÃ¥ fall, kvifor er det dÃ¥ snakk om sjuÃ¥ringar? Det er ei stund til puberteten set inn…

I innslaget på CNN er det òg nemnd bruk av hormon for å endra på kroppen til born, for å få dei meir feminine eller maskuline, alt etter kva dei identifiserer seg som. Men, alder er ikkje nemnd i det heile i innlegget (det eg oppfatta, i alle fall) anna enn at det er unge born det er snakk om. Og, er dei i puberteten, så er dei unge.

Det omstridte opplegget med behandling av unge born baserer seg heller ikkje på ein spesifikk alder, men at dei er så unge som dei er. Enno ikkje myndige, og så byrja fikla med hormon av ulike slag for å påverka kroppen? Det er jo snakk om drastiske og alvorlege ting her, og kva om borna ikkje er sikre, og ville angra på ei slik behandling? Er det ikkje betre å vera på sikre sida, og venta?

Det er vanskelege problem Ã¥ ta stilling til, ingen lette løysingar er mogelege. Kva tid er me klar over kva kjønn me er? Eller kva kjønn me meiner me skulle vera? Som me ser i dokumentaren “Mitt hemmelege sjølv” sÃ¥ er borna svært unge der. Og for Ã¥ dra problemstillinga litt nærare oss sjølve, uansett kven me er og kva me identifiserer oss som: Kor gamle var me dÃ¥ me vart klar over ulikskapen mellom gutar og jenter, og kor gamle var me dÃ¥ me fann ut kva kjønn me sjølve identifiserte oss med? For flesteparten av oss stemmer denne overeins med kroppen, sÃ¥ det har ikkje vore noko problem, men sjølve prosessen med Ã¥ finna ut kven me er er jo felles. SÃ¥, kor gamle var me dÃ¥ me visste kva me identifiserte oss som, og var me sikre?

PS. Nokre er negative til NPR-artikkelen. På grunn av bruken av pronomen. Men artikkelforfattaren er òg svært negativ til dr Kenneth Zucker, kanskje med god grunn? Behandlinga hans minnar mykje om dr. John Money, og behandlinga av bl.a. David Reimer.

Comments are off for this post