Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham

Ta vare på YouTube-filmane

Det er i grunn masse artig å finna på YouTube, og av og til er det råd å finna filmar og slikt som er vel verd å ta vare på. Og det har jo lenge vore mulig å lasta ned flv-filene, og evt. konvertere dei etterpå, eller bruka tenester som t.d. vixy.net som konverterer til ulike format som du så kan lasta ned. Men, no når det er råd å få filene i betre kvalitet rett frå YouTube, kvifor ikkje utnytta det?

YouTube har jo lagt om eindel for å få betre kvalitet på filene, så i staden for å tukla med flv-filene, så er det råd å lasta ned videoane som mp4-filer. Og med litt hjelp, så er det svært enkelt. Denne sida fortel korleis du kan få eit lite bookmarklet i nettlesaren din (Opera, Safari, Firefox, IE) som automatisk genererer ei lenke til kvar du kan lasta ned videoar i mp4-format. Alt du treng gjera er altså å klikka denne bookmarkleten når du er på ei side med videoen du vil ha. Men, det er jo kjedeleg å måtta gjera det kvar gong òg. Særleg når det er råd å automatisere det. Heilt automagisk.

Har du Opera eller Firefox, så kan du installere eit lite userscript/greasemonkeyscript som legg til ei slik lenke for sidene etter kvart som du besøker dei. Alt som treng gjerast med dette scriptet installert er å høgreklikke og velge ‘lagre målet som’ (eller tilsvarande) og that’s it. Eg har jo måtta prøva det sjølv, og det fungerer som ein draum. Ein god draum.

Den første videoen eg prøvde dette på, var denne:

2 comments

2 Comments so far

  1. Øyvind Sæther May 17th, 2008 2:06

    Videofilene YouTube viser er lagret i .flv format. Hvorfor konvertere dem og miste data?

    Scriptet youtube-dl er nyttig om du vil dra ned ting fra kommandolinjen med YouTube. Jeg bruker det ikke så mye, for jeg bruker swfdec fremfor Adobe sin lukkede flash-fremviser og den lar deg høyreklikke på flash-filer og lagre alle relevante filer (.swf, .flv, etc)

  2. Monica May 17th, 2008 11:41

    Med denne bookmarkleten eller user-/greasemonkeyscriptet så konverterer du ikkje filene frå flv-formatet, men lastar ned mp4-formatet, som òg finst der, i staden. Og at dette er noko du kan gjera etter at YouTube byrja leggja om og få betre kvalitet på filene enn dei opprinneleg tilbaud.

    Men at du kan høgreklikke og lagre flv-filene direkte med swfdec (som eg ikkje var klar over, takk for den) er jo òg veldig praktisk då. 🙂