Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham
Archive for May 1st, 2007

Hedwig and the Angry Inch — Wig in a Box

Eg har hatt ein del musikkvideoar her i helgene no — men ingen karaoke. Dersom de saknar det siste, så er det ein ørliten sjanse til å få med seg det her. Berre pass på at du ikkje blunkar på feil tidspunkt… 😉

Her er videoen frå musicalen — kanskje den finaste melodien?

Comments are off for this post

Viktige ord

Day by Day-cartoon

Gutar leikar ikkje med dokker, sånn er det berre. Actionfigurar og denslags derimot, det er heilt greit. Me vil kanskje flira av ei sånn ordveksling som i teikneserien over, men etter ei stund så hadde visst det der kverna litt i bakhovudet, for eg kom til å tenkja på at det var i grunnen ei veldig kjent ordveksling det der, om enn på eit anna område: Klesplagg.

Eg går ut i frå at flesteparten er klar over at det finst eit herreplagg som går under namnet «kilt.» Det er òg fleire sterke meiningar om og rundt kilten, at han skal vera skotskrutete og brukast av skottar til dømes, men òg: Er kilten eit skjørt? I følgje definisjonen av eit skjørt er kilten ein bestemt type skjørt, men det er likevel mange som slett ikkje vil ha noko sånt snakk; ein kilt er ikkje eit skjørt!

Eg veit det er fleire døme på at det finst herre- og dameversjonar av same tingen, der herreversjonen slett ikkje må kallast det same som dameversjonen. Eg har vore ute for slikt — men ikkje kul om eg greier å koma på døme nett no… Hjelp?

Uansett, det eg undrar på er dette: Kvifor denne sterke motviljen mot å bruka same ord for same ting, enten det er for menn eller kvinner? Kvifor er det så viktig å bruka eigne namn — gjerne kun eigne namn — for herreversjonane?

Comments are off for this post

Sommartid – katastrofalt for klimaet?

Mange ser nok på innføringa av sommartid som noko positivt. Lange lyse kveldar og alt det der, men er det så udelt positivt? Har nokre tenkt i gjennom konsekvensane dette har for miljøet, og klimaet? Jada, de les heilt rett. Dette påverkar faktisk negativt til den globale oppvarminga. 16. april stod det ein interessant tekst i Arkansas Democrat Gazette, vel verd å få med seg.

Comments are off for this post