Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham
Archive for February 4th, 2008

Ingen kommentar

Kort og godt fordi eg manglar ord. Andre er kanskje meir veltalande?
Alt eg kan seia er at eg ikkje greidde å la vera å sjå og høyra til det var ferdig…

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

1 comment