Hamskifte

Av og til er det godt å skifta ham

Kor vakre er dei vakre?

At reklamebransjen fiksar litt på bileta dei brukar for å gjera modellane enno meir attraktive enn dei er, det er vel noko flesteparten eigentleg veit – sjølv om me kanskje ikkje tenkjer over det til vanleg. Men, kor mykje vert bileta fiksa på? Vel, kanskje nok ein reklamefilm kan gi oss svaret på det? Dove – Evolution, her i quicktime-format og flash format.

Som dei seier i filmen: No wonder our perception of beauty is distorted.
Samanlikning mellom uretusjert og retusjert bilete.

No comments

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

(Antispam - krav)